Gà bọng tươi Viet Avis

Gà bọng (Không: đầu cổ, chân, cánh, nội tạng)

Trọng lượng trung bình: từ ± 2,0 kg – ± 2,5 kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

0237 8868 333