Category Archives: Fresh chicken

(Tiếng Việt)

Sản phẩm giết mổ hàng ngày và xuất bán luôn, bảo quản trong tủ mát 7 ngày.