Category Archives: Sản phẩm gà tươi

Sản phẩm giết mổ hàng ngày và xuất bán luôn, bảo quản trong tủ mát 7 ngày.