Gà tươi Viet Avis

Gà bọng 1 (Không: đầu cổ, chân, nội tạng)

– Gà bọng 2 (Không: đầu cổ, chân, cánh, nội tạng)

Trọng lượng trung bình: từ  ± 2,0 kg – ± 2,5 kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Cánh gà tươi

Trọng lượng trung bình: ± 7,2 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Chân gà tươi

Trọng lượng trung bình: ± 20 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Đùi tháo khớp tươi

Trọng lượng trung bình: ± 3,1 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Đùi tỏi tươi

Trọng lượng trung bình: ± 7,5 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Ức file tươi

Trọng lượng trung bình: ± 3 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Ức nguyên xương và da tươi

Trọng lượng trung bình: ± 2,3 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Xương lưng tươi

Trọng lượng trung bình: ± 1,5 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Xương ức tươi

Trọng lượng trung bình: ± 5,2 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Gan gà tươi

Trọng lượng trung bình: ± 36 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Mề gà tươi

Trọng lượng trung bình: ± 92 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Tim gà tươi

Trọng lượng trung bình: ± 195 cái/kg

Bảo quản: túi bóng kín, bỏ ngăn mát 7 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *